تبلیغ به عنوان پست ثابت

در صورت خرید این تبلیغ ،آگهی تبلیغاتی شما در بالای صفحه بالاتر از پست ها قرار خواهد گرفت.از ویژگی های این تبلیغ قرار گیری در صفحه نخست و بالاتر از تمامی پست ها می باشد.