ساخت فرم آپلود فایل

ساخت فرم آپلود فایل

در این آموزش ما به شما نحوه ساخت فرم آپلود را با استفاده از HTML5 می دهیم.این فرم بسیار جالب بوده و شما کافی است که یک یا چند فایل از سیستم خود انتخاب کرده و آنها را با کشیدن و رها کردن در محل مورد نظر آنها را آپلود کنید.

برای مشاهده لینک وارد شود

خوب کار را شروع می کنیم.ما ابتدا کار را با نوشتن کد HTML5 که شامل استایل ها،کتابخانه jQuery،فایل script.js و پلاگین filedrop میباشد.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>HTML5 File Drag and Drop Upload with jQuery and PHP | 8np Demo</title>

    <!-- Our CSS stylesheet file -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css" />

    <!--[if lt IE 9]>
     <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
    <![endif]-->
  </head>

  <body>

    <header>
      <h1>HTML5 File Upload with jQuery and PHP</h1>
    </header>

    <div id="dropbox">
      <span class="message">Drop images here to upload. <br /><i>(they will only be 
      visible to you)</i></span>
    </div>

    <!-- Including The jQuery Library -->
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.3.min.js"></script>

    <!-- Including the HTML5 Uploader plugin -->
    <script src="assets/js/jquery.filedrop.js"></script>

    <!-- The main script file -->
    <script src="assets/js/script.js"></script>

  </body>
</html>

dropbox# شامل فایل هایی که آپلود شدند هست .در ضمن پیغامی نیز مبنی بر عدم پشتیبانی مرورگر شما از HTML5 نمایش می دهد.

فرم آپلود

سپس وقتی ما فایلی را به داخل فرم میکشیم توسط کد های jQuery فایل ما را هنگام آپلود کردن نمایش می دهد.

<div class="preview done">
  <span class="imageHolder">
    <img src="" />
    <span class="uploaded"></span>
  </span>

  <div class="progressHolder">
    <div class="progress"></div>
  </div>

</div>

این تکه کد برای نمایش عکس و میزان آپلود شدن عکس را نمایش می دهد.

کد های jQuery

کار اصلی آپلود شدن توسط پلاگین Filedrop انجام میشود و ما فقط باید آن را فراخوانی کنیم بنابراین ما میتوانیم آن را به مرکز آپلود مان وصل کنیم.ما در بخش بعدی کدPHP برای دستکاری آپلود در سمت سرور خواهیم نوشت.

ما ابتدا تابع کمکی برای دریافت کردن فایل های آپلودی مینویسیم و سپس نشانه برای انجام شدن آپلود مینویسیم

assets/js/script.js

var template = '<div class="preview">'+
            '<span class="imageHolder">'+
              '<img />'+
              '<span class="uploaded"></span>'+
            '</span>'+
            '<div class="progressHolder">'+
              '<div class="progress"></div>'+
            '</div>'+
          '</div>'; 

  function createImage(file){

    var preview = $(template),
      image = $('img', preview);

    var reader = new FileReader();

    image.width = 100;
    image.height = 100;

    reader.onload = function(e){

      // e.target.result holds the DataURL which
      // can be used as a source of the image:

      image.attr('src',e.target.result);
    };

    // Reading the file as a DataURL. When finished,
    // this will trigger the onload function above:
    reader.readAsDataURL(file);

    message.hide();
    preview.appendTo(dropbox);

    // Associating a preview container
    // with the file, using jQuery's $.data():

    $.data(file,preview);
  }

اکنون ما پلاگین Filedrop را فراخوانی میکنیم

assets/js/script.js

$(function(){

  var dropbox = $('#dropbox'),
    message = $('.message', dropbox);

  dropbox.filedrop({
    // The name of the $_FILES entry:
    paramname:'pic',

    maxfiles: 5,
  	maxfilesize: 2, // in mb
    url: 'post_file.php',

    uploadFinished:function(i,file,response){
      $.data(file).addClass('done');
      // response is the JSON object that post_file.php returns
    },

  	error: function(err, file) {
      switch(err) {
        case 'BrowserNotSupported':
          showMessage('Your browser does not support HTML5 file uploads!');
          break;
        case 'TooManyFiles':
          alert('Too many files! Please select 5 at most!');
          break;
        case 'FileTooLarge':
          alert(file.name+' is too large! Please upload files up to 2mb.');
          break;
        default:
          break;
      }
    },

    // Called before each upload is started
    beforeEach: function(file){
      if(!file.type.match(/^image\//)){
        alert('Only images are allowed!');

        // Returning false will cause the
        // file to be rejected
        return false;
      }
    },

    uploadStarted:function(i, file, len){
      createImage(file);
    },

    progressUpdated: function(i, file, progress) {
      $.data(file).find('.progress').width(progress);
    }

  });

  var template = '...'; 

  function createImage(file){
    // ... see above ...
  }

  function showMessage(msg){
    message.html(msg);
  }

});

با این کد هر عکسی که به dropboxکشیده و رها شود به post_file.php اضافه میشود

فرم آپلود

اکنون کد PHP را مینویسیم

post_file.php

// If you want to ignore the uploaded files,
// set $demo_mode to true;

$demo_mode = false;
$upload_dir = 'uploads/';
$allowed_ext = array('jpg','jpeg','png','gif');

if(strtolower($_SERVER['REQUEST_METHOD']) != 'post'){
  exit_status('Error! Wrong HTTP method!');
}

if(array_key_exists('pic',$_FILES) && $_FILES['pic']['error'] == 0 ){

  $pic = $_FILES['pic'];

  if(!in_array(get_extension($pic['name']),$allowed_ext)){
    exit_status('Only '.implode(',',$allowed_ext).' files are allowed!');
  }	

  if($demo_mode){

    // File uploads are ignored. We only log them.

    $line = implode('		', array( date('r'), $_SERVER['REMOTE_ADDR'],
     $pic['size'], $pic['name']));
    file_put_contents('log.txt', $line.PHP_EOL, FILE_APPEND);

    exit_status('Uploads are ignored in demo mode.');
  }

  // Move the uploaded file from the temporary
  // directory to the uploads folder:

  if(move_uploaded_file($pic['tmp_name'], $upload_dir.$pic['name'])){
    exit_status('File was uploaded successfuly!');
  }

}

exit_status('Something went wrong with your upload!');

// Helper functions

function exit_status($str){
  echo json_encode(array('status'=>$str));
  exit;
}

function get_extension($file_name){
  $ext = explode('.', $file_name);
  $ext = array_pop($ext);
  return strtolower($ext);
}

ودر آخر ما کد های CSS را می نویسیم

assets/css/styles.css

/*-------------------------
  Dropbox Element
--------------------------*/

#dropbox{
  background:url('../img/background_tile_3.jpg');

  border-radius:3px;
  position: relative;
  margin:80px auto 90px;
  min-height: 290px;
  overflow: hidden;
  padding-bottom: 40px;
  width: 990px;

  box-shadow:0 0 4px rgba(0,0,0,0.3) inset,0 -3px 2px rgba(0,0,0,0.1);
}

#dropbox .message{
  font-size: 11px;
  text-align: center;
  padding-top:160px;
  display: block;
}

#dropbox .message i{
  color:#ccc;
  font-size:10px;
}

#dropbox:before{
  border-radius:3px 3px 0 0;
}

/*-------------------------
  Image Previews
--------------------------*/

#dropbox .preview{
  width:245px;
  height: 215px;
  float:left;
  margin: 55px 0 0 60px;
  position: relative;
  text-align: center;
}

#dropbox .preview img{
  max-width: 240px;
  max-height:180px;
  border:3px solid #fff;
  display: block;

  box-shadow:0 0 2px #000;
}

#dropbox .imageHolder{
  display: inline-block;
  position:relative;
}

#dropbox .uploaded{
  position: absolute;
  top:0;
  left:0;
  height:100%;
  width:100%;
  background: url('../img/done.png') no-repeat center center rgba(255,255,255,0.5);
  display: none;
}

#dropbox .preview.done .uploaded{
  display: block;
}

/*-------------------------
  Progress Bars
--------------------------*/

#dropbox .progressHolder{
  position: absolute;
  background-color:#252f38;
  height:12px;
  width:100%;
  left:0;
  bottom: 0;

  box-shadow:0 0 2px #000;
}

#dropbox .progress{
  background-color:#2586d0;
  position: absolute;
  height:100%;
  left:0;
  width:0;

  box-shadow: 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.4) inset;

  -moz-transition:0.25s;
  -webkit-transition:0.25s;
  -o-transition:0.25s;
  transition:0.25s;
}

#dropbox .preview.done .progress{
  width:100% !important;
}

​پایان

 

 

+1
0


هرگونه انتشار مطالب اختصاصي و محصولات اين سايت بجز با درج لينک مستقيم شرعا حرام بوده و پيگرد قانوني دارد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رايانه هرگونه کپي برداري ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد. براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد.

درباره‌ی مدیر سایت

در اردیبهشت سالی از سال های خدا بدنیا آمدم.درس خواندم و مهندس شدم.ازآنجایی که علاقه شدیدی به برنامه نویسی و ترجمه وآموزش داشتم در راستای اهدافم این وبسایت رو راه اندازی کردم تا دین خود را به جامعه برنامه نویسی ادا کرده باشم.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده اند. *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>