ساخت فرم آپلود فایل

ساخت فرم آپلود فایل

ما در این آموزش نحوه ساخت فرم اپلود کردن فایل به شما کاربران یاد می دهیم تا تنها با کشیدن فایل مورد نظر به داخل فرم آن را اپلود کنید.

برای مشاهده لینک وارد شود

ساخت فرم آپلود کردن فایل

به طور معمول کار را با نوشتن کد HTML آغاز می کنیم.

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Mini Ajax File Upload Form</title>

    <!-- Google web fonts -->
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow:400,700" rel='stylesheet' />

    <!-- The main CSS file -->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
  </head>

  <body>

    <form id="upload" method="post" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
      <div id="drop">
        Drop Here

        <a>Browse</a>
        <input type="file" name="upl" multiple />
      </div>

      <ul>
        <!-- The file uploads will be shown here -->
      </ul>

    </form>

    <!-- JavaScript Includes -->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/js/jquery.knob.js"></script>

    <!-- jQuery File Upload Dependencies -->
    <script src="assets/js/jquery.ui.widget.js"></script>
    <script src="assets/js/jquery.iframe-transport.js"></script>
    <script src="assets/js/jquery.fileupload.js"></script>

    <!-- Our main JS file -->
    <script src="assets/js/script.js"></script>

  </body>
</html>

در بالای کدها  من دو تا فونت از Googlefont واد کرد و قبل  از بستن تگ body تعدادی کتابخانه Javascript وارد کردم. بخش  اصلی در این صفحه فرم آپلود است.داخل آن تگ drop و یک لیست نامتب است.این لیست یک li  برای هریک از فایل های منتقل شده نگه میدارد.

شما میتونید نشانه های تولید شده برای هر فایل آپلود شده را در زیر ببینید:

<li class="working">
  <input type="text" value="0" data-width="48" data-height="48"
	data-fgColor="#0788a5" data-readOnly="1" data-bgColor="#3e4043" />
  <p>Sunset.jpg <i>145 KB</i></p>
  <span></span>
</li>

 jQuery Code

دو راه برای آپلود کردن فایل ها موجود است:

رها کردن آنها به داخل تگ drop(همه مرورگر ها به جز اینترنت اکسپلور)

کلیک کردن روی  دکمه Browse.

assets/js/script.js

$(function(){

  var ul = $('#upload ul');

  $('#drop a').click(function(){
    // Simulate a click on the file input button
    // to show the file browser dialog
    $(this).parent().find('input').click();
  });

  // Initialize the jQuery File Upload plugin
  $('#upload').fileupload({

    // This element will accept file drag/drop uploading
    dropZone: $('#drop'),

    // This function is called when a file is added to the queue;
    // either via the browse button, or via drag/drop:
    add: function (e, data) {

      var tpl = $('<li class="working"><input type="text" value="0" data-width="48" data-height="48"'+
        ' data-fgColor="#0788a5" data-readOnly="1" data-bgColor="#3e4043" /><p></p><span></span></li>');

      // Append the file name and file size
      tpl.find('p').text(data.files[0].name)
             .append('<i>' + formatFileSize(data.files[0].size) + '</i>');

      // Add the HTML to the UL element
      data.context = tpl.appendTo(ul);

      // Initialize the knob plugin
      tpl.find('input').knob();

      // Listen for clicks on the cancel icon
      tpl.find('span').click(function(){

        if(tpl.hasClass('working')){
          jqXHR.abort();
        }

        tpl.fadeOut(function(){
          tpl.remove();
        });

      });

      // Automatically upload the file once it is added to the queue
      var jqXHR = data.submit();
    },

    progress: function(e, data){

      // Calculate the completion percentage of the upload
      var progress = parseInt(data.loaded / data.total * 100, 10);

      // Update the hidden input field and trigger a change
      // so that the jQuery knob plugin knows to update the dial
      data.context.find('input').val(progress).change();

      if(progress == 100){
        data.context.removeClass('working');
      }
    },

    fail:function(e, data){
      // Something has gone wrong!
      data.context.addClass('error');
    }

  });

  // Prevent the default action when a file is dropped on the window
  $(document).on('drop dragover', function (e) {
    e.preventDefault();
  });

  // Helper function that formats the file sizes
  function formatFileSize(bytes) {
    if (typeof bytes !== 'number') {
      return '';
    }

    if (bytes >= 1000000000) {
      return (bytes / 1000000000).toFixed(2) + ' GB';
    }

    if (bytes >= 1000000) {
      return (bytes / 1000000).toFixed(2) + ' MB';
    }

    return (bytes / 1000).toFixed(2) + ' KB';
  }

});

ودر آخر هم اسکریپت PHP رو می نویسیم.

<?php

// A list of permitted file extensions
$allowed = array('png', 'jpg', 'gif','zip');

if(isset($_FILES['upl']) && $_FILES['upl']['error'] == 0){

  $extension = pathinfo($_FILES['upl']['name'], PATHINFO_EXTENSION);

  if(!in_array(strtolower($extension), $allowed)){
    echo '{"status":"error"}';
    exit;
  }

  if(move_uploaded_file($_FILES['upl']['tmp_name'], 'uploads/'.$_FILES['upl']['name'])){
    echo '{"status":"success"}';
    exit;
  }
}

echo '{"status":"error"}';
exit;

پایان

+1
0


هرگونه انتشار مطالب اختصاصي و محصولات اين سايت بجز با درج لينک مستقيم شرعا حرام بوده و پيگرد قانوني دارد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رايانه هرگونه کپي برداري ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد. براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد.

درباره‌ی مدیر سایت

در اردیبهشت سالی از سال های خدا بدنیا آمدم.درس خواندم و مهندس شدم.ازآنجایی که علاقه شدیدی به برنامه نویسی و ترجمه وآموزش داشتم در راستای اهدافم این وبسایت رو راه اندازی کردم تا دین خود را به جامعه برنامه نویسی ادا کرده باشم.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده اند. *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>