تبلیغات

تبلیغات هزینه نیست،سرمایه گذاری است.

تعرفه تبلیغات در سایت
محل نمایش مدت نمایش نمایش در هزینه

A ( پست ثابت )

۱ ماه

صفحه اول

۳۰۰,۰۰۰ تومان

B ( کنار صفحه )

۱ ماه

تمام صفحات

۲۰۰,۰۰۰ تومان

C (ادامه مطلب)

۱ ماه

ادامه مطلب(اول مطلب)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

D (ادامه مطلب)

۱ ماه

ادامه مطلب(انتهای مطلب)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

 

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

در صورت واریز حضوری در بانک شماره فیش واریزی و نام بانک و تاریخ واریز و فایل تبلیغ خود را به ایمیل    Ads@8np.ir    ارسال نمایید.

سایز فایل ارسالی برای پست ثابت ۳۱۰ *  ۷۶۰ باشد.

سایز فایل برای تبلیغ در کنار صفحه   ۲۴۰ * ۱۲۰ باشد.

سایز فایل برای تبلیغ در ادامه مطلب(اول مطلب)   ۲۵۰ * ۳۰۰باشد.

سایز فایل برای تبلیغ در ادامه مطلب(انتهای مطلب)   ۶۰ * ۴۶۸باشد.

حجم فایل حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد.

در صورتی که تبلیغ فلش باشد بایستی فاقد صدا باشد.

 

پرداخت آنلاین

پرداخت حضوری در بانک

شماره حساب های شرکت
نام بانک  شماره حساب شماره کارت شتاب

بانک ملت

۱۳۸۶۹۸۱۴۱۴

۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۸۵۳۰۷۱

بانک ملی ایران

۰۲۱۹۲۰۲۸۳۱۰۰۸ ۶۰۳۷۹۹۱۸۸۶۱۶۰۲۸۶

باتک کشاورزی

۵۶۶۸۴۷۶۳۴ ۶۰۳۷۷۰۱۶۹۶۵۸۶۸۰۶

بانک سپه

۹۰۱۳۰۱۳۲۲۵۰۸ ۵۸۹۲۱۰۱۰۹۷۲۴۲۶۶۹

 

تمامی حساب ها به نام مجید محمد نژاد رییس هیئت مدیره شرکت برنامه نویسان نوین پندار می باشد.

توجه:به جز هزینه تبلیغات هیچ هزینه ی جانبی دیگری بر عهده مشتری نمیباشد.